Zakwaterowanie   Formularz zgłoszenia

                                

Zakład Językoznawstwa Interkulturowego i Glottodydaktyki

Uniwersytet w Białymstoku

  

 

 

 

Komitet Naukowy

Joan Castellví (Uniwersytet Barceloński)

Andrzej Charciarek (Uniwersytet Śląski)

Anna Ginter (Uniwersytet Łódzki)

Marzanna Karolczuk (Uniwersytet w Białymstoku)

Ala Lichačiova (Uniwersytet Wileński)

Simona Koryčánková (Uniwersytet Masaryka)

Anna Petríková (Uniwersytet Preszowski)

Marc Ruiz-Zorrilla (Uniwersytet Barceloński)

Jakub Sadowski (Uniwersytet Jagielloński)

Lilia Silkovich (Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny )

 

Komitet Organizacyjny

Marzanna Karolczuk (przewodnicząca)            

Maryna Michaluk (sekretarz)        

Anna Szuchalska (sekretarz)

Alisa Borkowska

Anna Karny

Nina Raczkiewicz

Diana Sankowska

Ludmiła Siegień

 

 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.